Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım !

Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler ve iş yapış şekillerine uyum için mevcut durumunuzu ve atabileceğiniz adımları birlikte ortaya çıkarmak üzere danışman ekibimizle bir araya gelin.

Ön Muhasebe ve Temel Muhasebe Arasındaki Fark Nedir?

Temel muhasebe diğer adı ile finansal muhasebelerin mali işlemlerini sınıflama, raporlama, kaydetme ve analiz süreçleri yer almaktadır. Ön muhasebe ise şirketlerin ilk evrak kayıtlarının başlamış olduğu aşamadır. Ön muhasebe nakit akış yönetimlerinin gerçekleşmesi, stok takipleri, fatura, cari ve banka hesap yönetimleri işlemlerinin yapılmasını içermektedir.

Ön muhasebe ve temel muhasebe arasındaki fark nedir konusunda şunlar bilinmesi gerekir ;

 1. Temel muhasebe işlemlerinin genel finans durumları; ön muhasebe faturaları, stok durumları, banka durumları ve nakit akışlarını takiplerini gerçekleştirmektedir.
 2. Temel muhasebe de kamu kurumlarını ilgilendirmekte olan beyanlarla; ön muhasebe temel muhasebe açısından hazırlanmakta olan ilk olarak düzenlenen evraklar ile ilgilenmektedir.
 3. Genel muhasebe finans tablolarıyla; ön muhasebe işletmelerin gelir ve gider takiplerini, ödeme tahsilatlarının gerçekleştirilmesi ile ilgilenmektedir.
 4. Temel olarak yapılan muhasebe vergi takipleri ve ödeme yapılmasıyla; ön muhasebe fatura kesimleri ve sınıflandırılması ile ilgilenmektedir maddesi de ön muhasebe ve temel muhasebe arasındaki fark nedir sorusu için verilecek yanıttan sonuncusudur.

Ön Muhasebe ve Temel Muhasebe Arasındaki Fark Nedir ve Ön Muhasebe Neleri Kapsar?

Eğer ki bir mali müşavir ile birlikte çalışıyorsanız ay sonundaki belgelerin hepsinin kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak bu da gelecek bir sonraki ayın 24’üne kadar sürebilir. Bu nedenle ön muhasebeyi tercih etmeniz bazı avantajlar sağlamaktadır. Ön Muhasebe ve Temel Muhasebe Arasındaki Fark Nedir sorusu içinde öncelikle ön muhasebenin neleri kapsadığını anlamak lazımdır.

Ön muhasebe neleri kapsar konusunda cari hesap takiplerinin yapılmasına olanak tanımaktadır. Alacak olan hesapların ve borç durumları takip edildiği gibi vade tarihlerine göre ödeme hatırlatılmasında da kullanılmaktadır. Vade tarihlerinin bulunması sayesinde nakit akışları devamlı bir şekilde takipleri yapılacağı gibi ödeme ve tahsilat durumları da sorunsuz olarak yönetilmektedir.

Cari hesap durumları dışında nakit akışları da ön muhasebe kapsamına girmektedir. Nakit akışlarını takip ederek tahsilat durumları, ödemeler, nakit durumları ve kasa hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu sayede alınacak ve verilecek olan hesaplar da çok düzenli hale gelmektedir.

Banka hesaplarının takip edilmesi fatura kesimleri de ön muhasebe işlemlerine aittir. Bankaya yatırılmakta olan ve çekilmekte olan paraların takiplerini gerçekleştirerek ve her gün kesilmekte olan faturaların düzenli olarak muhafaza edilmesini sağlayan gelir ve gider takiplerini yapmaktadır.

Bütün bu işlemler günümüz teknolojileri ile geliştirilmekte olan programlar ile de yapılması mümkün olmaktadır. İşletmelerin bünyesinde bulunan ön muhasebe yapılması, kapsamı içerisinde bulunan her iş kalemi çok etkin ve de güncel olarak takip edilmesine yardımcı olması anlamına gelmektedir.

Kısaca ön muhasebe işlemleri temel muhasebe açısından atılmakta olan ilk adımların toplamı anlamına gelmektedir.

Temel Muhasebe Neleri Kapsar?

Ön muhasebe ve temel muhasebe arasındaki fark nedir sorusu içine giren birtakım temel konular bulunur. Muhasebe içerisine ait bulunan konuların en temel basamaklarını içermekte bulunsa da genel anlamda finansal hesaplama yapılması temel muhasebe konusu olmaktadır. Ön muhasebelerin farklı açısından Temel Muhasebe Neleri Kapsar? İçinde muhasebe konuları içerisinde girmekte olan işlemler ise;

 1. İşletmelerin genel anlamda finansal durumlarının takiplerinin gerçekleştirilmesi
 2. İşletmelere ait bulunan faturalar ve borçlarının takiplerinin gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin beyanlarının yapılma durumları
 3. Defter kayıtlarının tutulma durumu ve devlet kurumlarına beyan yapılması
 4. Vergi durumlarının hesaplanması ve beyan konularında genel muhasebelerin yerlerine getirmesi gerekli olan işlemlerdir.

Bu açıdan Ön Muhasebe ve Temel Muhasebe Arasındaki Fark Nedir dendiğinde şöyle cevap verilebilir ;

 1. Ön muhasebe, temel muhasebe içinde hazırlanan ilk evraklar ile ilgilenmektedir. Temel muhasebe devlet kurumlarına yapılması gerekli olan beyanlarla ilgilenmektedir.
 2. Ön muhasebe işletmelerin gider ve gelir takiplerinin yapılması ile ödeme ve tahsilat durumlarının gerçekleşmesi ile ilgilenmektedir. Temel muhasebe finansal bulunan tablolar içerisinde daha büyük bir takip yapılmasını mümkün kılmaktadır.
 3. Ön muhasebe işlemleri ile fatura kesilmesi ve bu faturaların sınıflandırılma yapılması ile ilgilenmektedir. Genel muhasebe vergi takipleri ve ödeme durumlarından sorumlu olmaktadır.

Temel muhasebe yapılması açısından basamak oluşturmakta olan ön muhasebe konularında işlemleri kolaylaştırılması açısından online şekilde ön muhasebe programlarının kullanılması mümkün olabilir.

Bulut tabanlı olarak teknolojiyi kullanmakta olan online ön muhasebe işlemleri ile tek ekran ve dilenen yerden, üstelikte kullanıcı sınırları bulunmadan gerçekleştirilmektedir. Online ön muhasebe işlemleri sayesinde tüm ön muhasebe işlemleri kolay bir şekilde takip edilmektedir. Genel muhasebelere temel olarak teşkil edecek olan tüm bilgilere anında ulaşılmaktadır. Online ön muhasebe işlemleri sayesinde bankalar ile entegrasyonlarının yapılması sayesinde cari hesaplar ile gelir giderlerinin takipleri; maliyetlerinin daha kolay olarak yönetilmesi sağlayacak olan üretim ve stok takipleri online ön muhasebe işlemleri ile yapılacak olan işlemlerden yalnızca bir kaçıdır.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur?

Ön Muhasebe Nasıl Tutulur? Konusunda genel olarak işletmelerde ön muhasebe kayıtlarının gerçekleşmesi açısından ön muhasebe çalışanları bulundurulmaktadır. Bu çalışmakta olan kişiler temel anlamda gelir gider tabloları oluşturur, evrak takiplerini yapar ve şirketlerin mali kayıtlarını tutmaktadır. Şirket içerisinde mali belgelerin oluşturulması bu çalışan kişilerin görevi olmaktadır. Ön muhasebe elemanları tüm bu işlemleri Excel dosyaları içerisinde kayıt tutmaktadır. Ancak excel tutmak bir takım risk ve sorunları da beraberinde getirmektedir.

Excel bilgileri yeterli olarak değilse maliyet kayıtlarının oluşturulması zaman almaktadır. Yapılmakta olan küçük hata dolayısıyla yapılmakta olan kayıtlar bozulmaktadır. Değişmektedir ya da silinmektedir. Bu durumda dönülmemekte olan sonuçlara sebebiyet vermektedir. Bu durumda geri dönülmemekte olan sonuçlara neden olmaktadır. Ancak muhasebe programları yardımlarıyla tüm yapılmakta olan işlemler çok kolay ve hızlı olarak gerçekleşmektedir. Bu durumda büyük olan verilere istenilen zaman içerisinde ulaşılmaktadır. Sürekli olarak yapılmakta olan evrak takipleri ve saklama işlemleri de bu şekilde sona ermektedir.

Ön Muhasebenin Faydaları Nelerdir?

Eğer yapılan şirket kayıtlarının muhasebeleri mali müşavirler ile gerçekleştiriliyorsa ve evraklar her ay bitimlerinde işletmelerin kendilerine gönderilmekteyse, mali sonuçların görülmesi açısından evrakların kayıtlarının bulunması gerekmektedir. Şirket kayıtlarının ön muhasebe tarafından tutulması Ön Muhasebenin Faydaları Nelerdir? Konusunda;

Cari hesap takiplerinin yapılması: alınacak ve verilecek olan tüm borçların ne kadar olduklarını takip etmeye yaramaktadır. Kayıt sırasında vade tarihleri eklenirse müşterilerin şirkete bulunmakta olan borçları açısından ödeme hatırlatmaları yapılmaktadır. vade tarihleri nakit akışlarının takip edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Nakit akış durumları: satış ve şirket giderlerinin takiplerinin yapılarak ilgili olan vadelerde kayıtları yapılırsa nakit akışlarının takiplerinin yapılması mümkün olmaktadır. Nakit olarak sıkışık olunan zamanlar öncelerinde tespitleri yapılarak bu şekilde gerekli olan önlemlerin alınmasına yardımcı olmaktadır.

Banka hesaplarının takip edilmesi: banka hesapları içerisine yatırılmakta olan ya da çekimleri yapılmakta olan paraların takiplerini kolay şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

Stok takiplerinin yapılması: stokların canlı olarak takip edilmesi stokların durumlarının güncel bulunmasını sağlamaktadır. Sonralarında yaşanmakta olan stok eksikliği gibi olan zor durumlar da önceden önlenmesi mümkün olmaktadır.

Ön muhasebe işlemleri işletmelerin geleceklerini yani kar ya da zarar durumlarının görülmesi açısından önemlidir. Bu şekilde şirketler gelecek sene büyüme ya da küçülme durumlarını daha rahat bir şekilde görmektedir. Ön muhasebe gelir giderlerin takipleri, hesapların takipleri ve malların envanter durumları yapılması açısından gerekli olan başlangıç evraklarının hazırlanmasını içermektedir. Her şirketin mutlaka ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Özellikle yeni başlanan şirketlerde ya da şirket kurma aşamasında bulunan yeni kişilerin ön muhasebe yapması yönetim de kolaylık sağlayacaktır.

Ön Muhasebe Sistemi hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!

Yorum Gönder !

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Lütfen gerekli alanları doldurunuz !

Bizi Tercih Eden Onlarca Markalardan Bazıları

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın ! +90 342 606 08 90