Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım !

Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler ve iş yapış şekillerine uyum için mevcut durumunuzu ve atabileceğiniz adımları birlikte ortaya çıkarmak üzere danışman ekibimizle bir araya gelin.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?

Ön muhasebe nasıl yapılır sorusuna verilecek en iyi cevap; büyük ve küçük işletmelerin belli teknikler ile kullandığı bir programdır. Bu sebeple ön muhasebe nasıl yapılır olarak araştırma yapmaktadırlar. Küçük olan işletmeler Excel ve defterler üzerine kayıt yapılırken büyük işletmeler açısından olası olan hataları sıfıra indirmek açısından ön muhasebe programlarını kullanmaları gerekmektedir.

Temel olarak Ön Muhasebe Nasıl Yapılır sorusunun cevabı 3 şekilde gerçekleşmektedir;

 1. Defter kullanarak ön muhasebe gerçekleştirmek;  küçük olan işletmelerin tutmuş oldukları defterlerde girdi ve çıktılar tek tek yazılmaktadır. Bu defter üzerinde hata payları yüksek olduğundan dolayı ve tüm detayları içermediğinden dolayı önerilmemektedir.
 2. Excel dosya kullanarak ön muhasebe gerçekleştirmek; görece şekilde daha pratik bulunan Excel programı oluşturulan tablolar içerisinde tüm mali süreçlerin hazırlıkları yapılmaktadır. Yine hatalı olarak rakam girişleri verilmekte olan verilerin yanlış olmasına yol açmaktadır.
 3. Ön muhasebe programı kullanarak ön muhasebe gerçekleştirmek; günümüzde büyük ve orta ölçekli olan işletmelerin tamamı muhasebe programlarını kullanmaktadır. Bu şekilde tüm hesaplar ve gelir gider durumları kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen 3 yöntem ön muhasebe nasıl yapılır sorusunun cevabını vermektedir.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır ve Ön Muhasebe Programı Kullanmanın Avantajları Nedir?

Ön muhasebe programı kullanmakta olan işletmelere zaman tasarrufu sağlamış olduğu gibi gider ve gelir tablolarının da dengelerini kontrolünü sağlayarak şirketlerin kar durumunu, vergi borçlarını ve müşterilere sağlamış oldukları ödemeleri ve alacakları ile ilgili olan bilgilere erişilmesini sağlamaktadır.

Ön muhasebe programı kullanmanın avantajları;

 1. Bulut tabanı bulunması sayesinde istenilen yerlerde erişim imkanı sağlamaktadır. Bulut depolama sistemleri sayesinde Excel, kayıtlar ya da defterlere ihtiyaç duyulmadan ister mobil cihaz üzerinden isterse de bilgisayar üzerinden verilere erişmek mümkündür.
 2. Dokümanların yönetimleri ile istenilen belgelere ulaşım sağlanmaktadır. Ön muhasebe programları ihtiyaç duyulmakta olan tüm belgelere online bir şekilde erişim ve inceleme imkanı sunmaktadır. Bu şekilde belgeleri müşteriler ya da kurumlara acil olarak gönderilmesi açısından herhangi bir sıkıntı oluşturmayacaktır.
 3. CRM programları özellikleri ile müşterilerle iletişim güçlenmektedir. Sanılanların aksine ön muhasebe programları içinde yalnızca finansal süreçlere odaklanmakta olan programlar bulunmamaktadır. CRM programları sayesinde müşteriler ile ilgili olan müşteri profilleri ve mali kayıtların kolay bir şekilde tutulmasını ve böylelikle müşterilerle sorunsuz bir şekilde ilişki kurulmasını sağlamaktadır.
 4. Güvenli bulunan bir depolama hizmeti sunmaktadır. Bulut sistemleri üzerinde depolanmakta olan belgeler güvenli olan şifreler ile saklandıklarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçme durumları bulunmamaktadır.
 5. Zamandan tasarruf gerçekleştirerek verimlilik arttırılmaktadır. Geleneksel olan yöntemlerle tutulmakta olan kayıtların aksine ön muhasebe programlarında hatasız bulunan kayıtlarla zamandan tasarruf yapılmasının yanında mali olarak karşılaşılmakta olan sıkıntılarla da uğraşılmasına da gerek olmamaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Şirketler öncelikle ön muhasebe programları sayesinde gider ve gelir dengelerini rahat bir şekilde görebilmektedirler. Ön muhasebeden alınmakta olan bilgiler muhasebe bölümlerinde detaylı olarak incelenmiş olduktan sonra tüm mali olan yükümlülükler ortaya çıkmaktadır.

Vergi Borcu Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır? konusunda ilk olarak Gelir Daire Başkanlığı sitesine girilmesi gereklidir. Sonrasında Vergi Dairesi ekranı üzerinden istenmekte olan tüm veriler girilerek vergi borcuna ait olan detaylara ulaşılmaktadır. Açılmakta olan ekranlarda vergi borcu yapılandırılması açısından gereken form doldurulmaktadır. Yapılandırılmak istenmekte olan borç ve bağlı bulunan vergi daire ili seçilmesi gereklidir. İşlem onayları için evet denilerek yapılandırma işlemleri tamamlanmaktadır. Devletin ilan ettikleri sürelerde yapılandırılmış vergi borçları ödenmektedir.

Ön Muhasebe Sürecinde Kullanılan Araçlar ve Teknikler ile ilgili bilgi almak için tıklayın!

İş Yeri Muhasebesi Nedir?

İş yeri muhasebesi nedir konusunda gelir ve gider kontrollerinin takiplerinin yapılması gereklidir. yasal zorunluluk olan durumların yerine getirilme durumu gerekli olan evrakların tutulması ile işlerden çıkarılmakta olan sonuçlarla daha derin bir finansal yönetimin sağlanması farklı durumlardır. Ön muhasebe ve muhasebenin farkı bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Ön muhasebe şirketlerin finansal yönetimlerinin sağlanması olan tüm verileri sağlamaktadır. Ön muhasebe şirketler içerisinde tutulmaktadır. Ön muhasebenin kolay bir şekilde yönetilmesi açısından iş yeri ön muhasebe programları kullanılması gerekmektedir.

İşyeri ön muhasebe bileşenleri;

 1. Faturalar; alım ve satımlar açısından elbette faturaya ihtiyaç duyulmaktadır. E fatura hizmetlerine geçilerek faturalama süreçleri pratik olarak sağlanmaktadır.
 2. Cari hesaplar; işletmelerin tedarik ve müşteri hesapları cari hesapladır. Cari denilen hesaplar alacak ve borç takiplerinin yapılması açısından gerekmektedir.
 3. Bankalar; bankalara yatırılmakta olan ve bankalardan çekilen çekler, paralar, gelen ve giden havaleler yer almaktadır.
 4. Çek ve senet işlemleri; ticari alışverişler genelde nakit yerine çek ve senetler ile gerçekleştirilmektedir.
 5. Aylık bordro işlemleri; personellerin ücret hesaplamaları bordroları ilgilendirmektedir. Personellerin işletmelere olan maliyetleri bordro yardımı ile ortaya çıkmaktadır.
 6. Stok takipleri yapılması; depo içerisinde olan malların takipleri stok yönetimi ile gerçekleşmektedir.

Ön Muhasebe Nasıl Öğrenilir?

Ön muhasebe nasıl yapılır ve nasıl öğrenilir konusunda ön muhasebede yer alan temel durumların yapılması açısından yeterlilik bulunması gereklidir. Bu temel olan işlemlerin takip edilmesi işletme ve işletme muhasebelerine yardımcı olmaktadır. Bu işlemlerin takiplerini gerçekleştirmek son derece kolay olmaktadır. Bu durumlar;

Kasa hesap takipleri; işletmelerin nakit işlemleri takip edilmektedir. Bunlar açısından kasa defterleri tutulmaktadır. İşletme nakitleri bu defterler yardımı ile takip edilmektedir. Kasa hesaplarında işletmelere nakit giriş ve çıkışları oldukları zaman hareket meydana gelmektedir. Bu sebeple her nakit hareketinde kasa defterlerine kayıt yapılmaktadır. Yapılmakta olan tahsilatlar ve ödeme işlemleri kasa da izlenmektedir. Bu şekilde nakit para akışları takip edilerek günlük gelir gider kontrolleri sağlanmaktadır.

Müşteri hesap takipleri; işletmelerin birlikte çalışmış oldukları müşterileri takip edilmesi gereklidir. işletmeler alıcılarına mal ve hizmetleri satmaktadır. Bu şekilde borçlanma gerçekleşmektedir. İşletmeler satıcı kişilerden mal ve hizmet almaktadırlar. Bu şekilde satıcılara borçlanmaktadırlar. Cari hesap takiplerinde burada yer alan alıcı ve satıcılar takip edilmektedir. Alıcı kişi ve satıcı işletmenin borç ve alacak durumları izlenmektedir.

Fatura ya da irsaliye işlemleri; işletmeler mal ya da hizmet sattıkları zaman fatura kesilmektedir. Mal ya da hizmet alınmış olduğunda da fatura alınmaktadır. Burada yer alan fatura kesme işlemleri, giden gelen fatura takipleri ve belgelerini takip etmektedir.

Stok giriş ve çıkış takipleri; işletmeler mal aldıkları zaman bunları giriş yapmaktadır. Mal atıldıkları zaman stok üzerinden düşmektedir. Bu şekilde malların yani stokların takiplerini yaparak azalmakta olan malları ya da biten mallar belirlenmektedir. Alış faturaları ile stoklarda artış olması satış faturaları ile de stoklarda azalış meydana gelmektedir.

Çek ve senet takipleri; işletmelerin ya da müşterilerin çek ve senet takiplerini etmektedir. Çek ve senetlerin giriş ve de çıkışları kayıt olarak ne kadar tahsil edileceği ve ne kadar ödenecek çek senet oldukları bilinmektedir. Bunların vade durumları da takip edilerek, ödeme günlerinde de ödemeler yapılmaktadır. Tahsil zamanlarında da tahsilatlar gerçekleşmektedir.

Banka hesap takipleri; işletmelerin bankalarda bulunan hesaplarının durumları takip edilmektedir. Bazen işletmelerin kasalarında nakit olmamış olduğunda banka hesapları kullanılmaktadır. İşletmelerin çek ve senetlerinin sahip olduğu vadelerinin takip edilerek bankalarda çek ya da senetlerin tahsilleri açısından para bulunup bulunmadığı takip edilmesi gereklidir. dışarıdan gelmekte olan ödemelerde banka hesapları kontrol edilmesi gereklidir.

Ön Muhasebe Sistemi İle Stok Takibi ve Değerlendirmesi hakkında bilgi almak için tıklayın!

Yorum Gönder !

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Lütfen gerekli alanları doldurunuz !

Bizi Tercih Eden Onlarca Markalardan Bazıları

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın ! +90 342 606 08 90