Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım !

Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler ve iş yapış şekillerine uyum için mevcut durumunuzu ve atabileceğiniz adımları birlikte ortaya çıkarmak üzere danışman ekibimizle bir araya gelin.

E Arşiv Fatura ile E Fatura Arasındaki Temel Olan Farklar Nelerdir?

E arşiv denilen fatura elektronik fatura çeşitleri arasında yer almaktadır. E arşiv uygulaması sayesinde düzenlenerek gönderilmektedir. E fatura mükellefi bulunan işletmelerin, olmayan işletme ve son kullanıcılara göndermiş oldukları faturalardır. E faturalar yalnızca e fatura kullanıcısı olan işletmelere gönderilmektedir. Görüntü olarak e fatura ve e arşiv faturaları arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak kapsam ve süreç açısından e fatura ve e arşiv fatura arasında farklılıklar vardır. Bu temel farklılıklar;

 • E fatura yalnızca kurumlar arasında fatura yapma imkanı sağlamaktadır.
 • E faturalarda tüm yapılan faturalar Gelir İdare Başkanlığınca ön kontrolleri yapılmaktadır.
 • E fatura sadece e fatura sisteminde yer alan taraflarca gönderilerek alınmaktadır.
 • 509. Sıra numaralı olan Vergi Usul Genel Tebliği sayesinde belirlenmiş olan firmalar açısından e fatura zorunluluğu bulunmaktadır. e fatura üzerine geçme zorunluluğu bulunmayan işletmeler, dilerlerse kendi taleplerini sunarak e fatura sistemine başvuru yapma şansları bulunmaktadır.
 • E arşiv faturası, e fatura sistemine kayıtlı olmayan firmalar ve son kullanıcı kişilere gönderilmekte olan elektronik faturalardır. Bu faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı e arşiv portal ya da firmaların bilişim sistemlerine entegre olan e arşiv uygulaması ile gönderim yapılarak aynı zamanda saklanmaktadır.
 • E arşiv faturalarını yıllık ciro miktarı 5 milyon Türk lirası üzerinde bulunan e ticaret firmalarının gönderme hakları bulunmaktadır. 2019 senesinde ise e ticaret adreslerinin değil yıllık cirosu belirlenmiş olan tutarın üzerinde bulunan tüm firmaların e arşiv kullanmaları zorunlu olmaktadır.
 • E arşiv fatura uygulamasının kullanılması için e fatura sisteminde bulunma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • E fatura sistemine dahil olunması şartı ile beraber dileten her işletme e arşiv uygulamasına geçme şansı bulunmaktadır.

E fatura tamamıyla elektronik ortam içerisinde hazırlanarak kesilmiş faturanın, tedarikçi kişiden alıcı kişiye online bir şekilde gönderilmesi ve izlenmesini sağlamakta olan sistemdir. Geçerlilik olarak geleneksel olan kağıt faturalar ile arasında hiç fark bulunmamaktadır.

E fatura, mükellefi zaman kayıp ve iş gücü gibi olan yüklerden büyük oranda kurtarmaktadır. Ayrıca matbaa ve tedarik masraflarını da bu şekilde ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde maliyetler belirgin olarak düşmektedir.

E Fatura Kimler İçin Zorunludur?

Gelir İdaresi Başkanlığının 22 Ocak 2022 tarihinde yayınlamış olduğu yeni düzenlemelerde 2020 ve 2021 senesinde brüt artış hasılatları 4 milyonun üzerinde bulunan şirketlerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e fatura sistemine geçiş yapmalarını zorunlu tutmuştur.

2022 yılından itibaren cirosu min 3 milyon Türk Lirası olan vergi mükellefi olan firmaların e faturaya geçmeleri beklenmektedir.

Konaklama imkanı sunan otel işletmeler de e fatura sistemine geçmek zorunda olan işletmeler arasında yer almaktadır..

Aracı bulunan platformlar ya da kendi internet siteleri aracılığı ile e ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan vergi mükelleflerinin e faturaya geçiş şartlarını taşımaları açısından 2020-2021 senesinde dönem cirolarının 1 milyon Türk Lirası olması gerekmektedir. Ayrıca mükellef olan kişiler 2022 de alt sınır olarak 500 bin Türk Lira ciro yaptıkları durumda e faturaya geçme zorunlulukları bulunmaktadır.

 • Madeni yağ lisansına sahip olan ya da lisansı bulunan firmalardan ürün alan ya da yıllık satış tutarları 25 milyon Türk Lirası üzeri bulunan işletmeler
 • Gazoz, alkollü içecek ya da tütün üretmekte ve ithal etmekte olan şirketler, bu şirketlerden ürün alan firmalar ve yıllık satış tutarları 10 milyon Türk Lirasının üzerinde olan işletmeler,
 • Doğrudan ya da komisyoncu olan sebze ve meyve ticareti yapmakta olan firmalarda e fatura kullanmak zorundadır.

Sunulmakta olan şartlar her sene yayınlanmakta olan tebliğlerle Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenmektedir. Her yol belirli şirketlerin e fatura kullanıcıları arasında bulunması zorunludur.

E fatura

E Fatura Mükellefi Nedir?

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aracılığı ile hayata geçirilmiş olan e fatura uygulamalarına, mali mühür sertifikalarının işlemleri tamamlanarak dahil olmuş kullanıcılara e fatura mükellefi denilmektedir.

E-Fatura Sistemi Nasıl İşliyor?

E aftura elektronik ortam içerisinde düzenlenerek alıcılara elektronik ortam içerisinde gönderilmektedir. Faturalarda muhtemel bir hata bulunması durumlarında elektronik ortam içerisinde iptal ya da itiraz edilmektedir. Faturaların arşiv de elektronik ortam içerisinde yapılmaktadır.

E-Fatura Ne İşe Yarar?

Dünya da en çok kullanılmakta olan ticari belge faturadır. E fatura ile kağıt ortam içerisinde düzenlenmekte olan faturalar elektronik ortam içerisinde oluşturularak alıcılara gönderilmektedir. Bu şekilde iş süreçleri de hızlanmaktadır. Bu şekilde zamandan ve maliyetten avantaj sağlanmaktadır. Mürekkep, zarf, postalama, arşiv, mutabakat iş yükleri ve maliyetlerine katlanması zorunda değildir.

E fatura ile dakikalar içerisinde fatura düzenleyerek kişilerin müşterilerine iletmek mümkün olmaktadır. Olası durumlarda anlık olarak müdahale eder, hatalardan kaynaklı olan gecikmelerin de önüne geçilmektedir. Bu şekilde kişilerin tahsilatları hız kazanacaktır ve nakit akışları daha sağlıklı yönetilmektedir. Kanun gereğince 10 sene ve 5 sene süresince saklanması gerekli olan faturalar elektronik ortam içerisinde saklanmaktadır. İstenildiği zaman geçmiş olan faturalara anlık olarak erişim sağlanmaktadır.

E-Fatura Kimler Kesebilir?

E fatura zorunluluk kapsamı içerisinde yer olan ya da e fatura uygulamalarında gönüllü olarak dahil olmak isteyen kişiler e fatura kesme hakları bulunmaktadır.

2023 E-Fatura Geçiş Zorunluluğu Nedir?

Vergi usul kanunu 509 numaralı genel tebliğ üzerinde değişiklik yapılmasına dair 535 numaralı tebliğ kapsamı içerisinde 2023 senesinde e fatura ve e arşiv fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu;

 • Ciroları 3 milyon Türk lirasının üzerinde olan mükellefler
 • Gerek kendi web siteleri gerekse de platform üzerinden de e ticaret faaliyetlerinde bulunmakta olan mükellef kişilerden; 2022 ya da müteakip olan hesap dönemleri açısından 500 bin Türk lirası üzerinden brüt satış hasılatları (ya da satışlarıyla gayrisafi olan iş hasılatları) olanlar
 • Gayrimenkul imal, alım, satım ya da kiralama yapanlarla bu işlemlere aracılık eden firmalardan, 2022 ya da müteakibi olan hesap dönemleri açısından 500 bin Türk lirası ve üzeri brüt satış hasılatı (ya da satışlarıyla gayrisafi olan iş hasılatları)
 • Motorlu taşıt, alım, imal, satım ya da kiralama yapanlarla bu işlemler açısından aracılık yapan firmalardan; 2022 ya da müteakibi olan hesap dönemleri açısından 500 bin Türk lirası ve üzeri brüt satış hasılatı (ya da satışlarıyla gayrisafi olan iş hasılatları)
 • İnternet ortamı içerisinde ilan yapanlarla internet reklamcılık hizmet araçlarının 2022 ya da müteakip olan dönemler açısından 500 bin Türk Lirası ve üzerinde brüt satış hasılatı (ya da satışlarıyla gayrisafi olan iş hasılatları)

1 Temmuz 2023’e kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

E fatura

E Fatura Nasıl Kullanılır?

E fatura uygulamasının kullanması açısından ilk olarak mali mühür ya da elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığına e fatura açısından canlı ortam başvuru formunun imzalanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun kabulü sonrasında e fatura aktivasyonu gerçekleştirerek e fatura kesilmesine başlanmaktadır.

E Faturaya Nasıl Başvuru Yapılır?

E faturaya başvurmak açısından ilk olarak tüzel olan kişilerin Kamu sertifika merkezlerinden mali mühür temin etmeleri ve gerçek kişilerin ise e imza almaları gerekmektedir. Mali mühür ve e imza almaları açısından https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine başvurmaları gerekmektedir.

E defter nedir hakkında bilgi almak için tıklayın.

Yorum Gönder !

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Lütfen gerekli alanları doldurunuz !

Bizi Tercih Eden Onlarca Markalardan Bazıları

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın ! +90 342 606 08 90