Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım !

Kullanabileceğiniz yeni teknolojiler ve iş yapış şekillerine uyum için mevcut durumunuzu ve atabileceğiniz adımları birlikte ortaya çıkarmak üzere danışman ekibimizle bir araya gelin.

e-Dönüşüm Nedir? işletmelere Sağladığı Başlıca Avantajlar

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte iş dünyasında da sürekli değişim ve dönüşüm ön plana çıktı. İşletmeler, sürdürülebilir rekabet avantajını koruma ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için iş verimliliği konusundaki yeniliklere adapte olmak zorundalar. Bu konuda son yıllarda öne çıkan kavramsa kuşkusuz e-dönüşümdür. İş akışları üzerinde önemli etkilere sahip, iş gücü ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayan e-dönüşüme dair detaylar yazımızda.

e-Dönüşüm nedir?

e-Dönüşüm, işletmelerin fiziksel ortamda gerçekleştirdikleri iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak, verimliliklerini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla yapılan bir dönüşüm sürecidir. Bu süreçte, kağıt tabanlı dokümantasyon ve manuel işlemler elektronik ortama taşınır, dijital altyapı kullanılarak iş süreçleri optimize edilir ve verilerin güvenliği sağlanır. Ayrıca e-dönüşüm, çalışan performansına olumlu yönde yansıyan bir katkıya sahip. bu bakımdan şirket içi çalışma verimliliğine önem veren her firma, dijital dönüşümün öne çıkan otomasyon sistemleriyle çalışanlarının yürüttüğü iş süreçlerine pozitif katkı sağlamayı tercih etmeleri önemlidir.

e-Dönüşümün işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir?

Yeniliklerin işletme ve kurumlara yansıttığı en güzel fayda yeni bir sinerji ve hareket. Örneğin, e-fatura entegrasyonlarıyla matbu fatura kesmeye ayrılan zamanın ortadan kalkması halinde elde edilen zamandan tasarruf bir müşterinin sorununu daha erken cevap vermeye ayrılabilir. Bu durum, çalışan iş gücünün daha verimli şekilde kullanımına en iyi örneklerden biri. Ayrıca iş akış süreçlerinde elde edilen verimliliğin müşteri deneyimi açısından sağladığı memnuniyet marka tercih edilebilirliğini geliştirmeyi hedefleyen her marka için olmazsa olmaz bir kazanım. İşte e-dönüşümle ortaya çıkan başlıca avantajlar…

 1. Verimlilik artışı: e-Dönüşüm, işletmelerin iş süreçlerini hızlandırır ve verimliliği artırır. Kağıt tabanlı işlemler yerine elektronik ortamda yapılan işlemler, daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilir. Dokümantasyonun elektronik ortamda tutulması ve erişilebilir olması sayesinde bilgi paylaşımı kolaylaşır ve iş süreçlerindeki aksamalar azalır.
 2. Maliyet tasarrufu: e-Dönüşüm, işletmelere maliyet tasarrufu sağlar. Kağıt, mürekkep, depolama alanı gibi fiziksel kaynakların kullanımı azalır veya tamamen ortadan kalkar. Ayrıca, kağıt tabanlı işlemlerin dijitalleştirilmesiyle işgücü maliyetleri düşer ve operasyonel süreçlerdeki hataların düzeltilmesi için harcanan zaman ve emek azalır. Örneğin, matbu fatura düzenleyen firmalar, her fatura başı 10 lira maliyet ödemek zorunda. Sürecin e-faturayla dijitalleşmesi halinde 0,10 kuruşa tekabül eden birim fatura bedellerinden söz edilebilir. Aynı zamanda dijital otomasyonlar sayesinde elde edilen diğer zaman tasarrufu da söz konusu.
 3. Hızlı ve doğru raporlama: e-Dönüşüm, işletmelerin hızlı ve doğru raporlama yapmasını sağlar. Elektronik ortamda tutulan veriler, anlık olarak analiz edilebilir ve yöneticilere gerçek zamanlı bilgiler sunabilir. Bu sayede, işletmeler hızlı kararlar alabilir ve stratejik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapabilir. Örneğin, e-faturayla elde edilen hızlı para giriş çıkışların raporlanması nihai finansal durum hakkında net bilgiler elde edilmesine yardımcı olur.
 4. İş süreçlerinde esneklik: e-Dönüşüm, işletmelere iş süreçlerinde esneklik sağlar. Elektronik ortamda yapılan işlemler, coğrafi konumdan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Bu da işletmelere uzaktan çalışma imkanı sunar ve çalışanların verimliliğini artırır. Ayrıca, iş süreçlerinde yapılan değişikliklerin hızla uygulanabilmesi de esnekliği artıran diğer bir faktördür.

e-Dönüşüm çözümleri nelerdir?

Dijitalleşmeyi rehber edinen kurumlar, hemen her iş sürecini dijitale taşıma şansına sahip. bu konuda birçok gelişmiş otomasyon sistemi sayesinde arşivlemeden faturalandırmaya, saha satışlarını takipten muhasebe işlemlerine kadar anlık takip ve anlık raporlama imkanı sunan otomasyonlar, kurum ihtiyacı dahilinde işletmenin önemli iş süreçlerini organize etmede kullanılabilir. Bu bakımdan bazı öncelikli e-dönüşüm çözümleri şunlardır:

 1. e-Fatura: e-Fatura, işletmelerin fatura süreçlerini dijital ortama taşımasını sağlayan bir çözümdür. Kağıt faturaların elektronik olarak gönderilmesi ve saklanması, işletmelerin maliyetlerini düşürürken, süreçlerini hızlandırır.
 2. e-Defter: İşletmelerin defter tutma sürecini dijital ortama taşır. Kağıt tabanlı defterlerin yerine elektronik defterler kullanılması kırtasiye giderleri açısından da önemli bir tasarrufu sağlar. Ayrıca bu sayede defter tutma süreci daha kolay, güvenli ve verimli hale gelir.
 3. e-Arşiv fatura: e-Arşiv fatura, işletmelerin faturalarını elektronik olarak arşivlemesini sağlar. Kağıt faturaların fiziksel olarak saklanması yerine elektronik ortamda arşivlenmesi, işletmelere depolama alanı tasarrufu sağlar ve faturaların kolayca erişilebilir olmasını sağlar.
 4. e-İrsaliye: İşletmelerin sevkiyat belgelerini dijital ortamda oluşturmasını ve paylaşmasını sağlar. Kağıt tabanlı irsaliyelerin yerine elektronik irsaliyeler kullanılarak, sevkiyat süreçleri hızlanır ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 5. e-Yedekleme: İşletme için önem arz eden verilerin elektronik ortamda yedeklemesini sağlar. Bu sayede, veri kaybı riski azalır ve işletmelerin verileri güvende tutmasını yolu açılır. Buna bulut depolama çözümleri denir.
 6. e-Mutabakat: Kurumlar arası finansal işlemlerini dijital ortama taşıyan sistemdir. Bu sayede, kurumlar birbirlerini ilgilendiren verileri aynı anda görür, inceler ve daha hızlı bir iletişim kurulur. Ayrıca finansal işlemlerdeki varsa hatalar iki tarafça hızlıca tespit edilebilir.
 7. e-İmza: Kurumların elektronik belgeleri imzalayabilmesi adına öne çıkan çözümdür. Mali mühür olarak da bilinir. Özellikle e-fatura sistemine geçmeyi düşünenler açısından önem ifade eder. Islak imza yerine geçen elektronik imzalar, hukuki olarak geçerliliğe sahiptir.

Bunların yanı sıra işe alım süreçlerinizden personel yetkinlik değerlendirme çalışmalarınıza kadar, daha farklı alanlarda da dijital uygulamalardan faydalanmak mümkün.

İşletmenizin neden e-dönüşüme ihtiyacı var?

Kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen dijitalleşme süreçlerinin sağladığı birden fazla fayda söz konusudur. Özellikle dijitalleşen ticaretin bir etkin bir üyesi olma yolunda hedef koyan her işletme için e-dönüşüm kaçınılmaz bir gereklilik. İş akışlarını verimli hale getiren e-dönüşüm sayesinde yeni ticari faaliyetlere daha hızlı entegre olmanız mümkündür. İşte e-dönüşümü kaçınılmaz hale getiren bazı nedenler…

Rekabet gücü kazanma

Günümüz iş dünyasında rekabetçi olabilmek için dijital dönüşüm şarttır. Rakiplerinizin e-dönüşüm sürecine girmesi durumunda, onların avantajlarına karşı rekabet edebilmek için sizin de e-dönüşümü benimsemeniz önemlidir.

İş süreçlerini daha verimli hale getirme

e-Dönüşüm, işletmelerin verimliliklerini artırır ve maliyetlerini düşürür. Geleneksel tabanlı işlemler yerine dijital işlemlerle çalışmak, daha hızlı ve hatasız sonuçlar elde etmenizi sağlar. Aynı zamanda, kağıt ve diğer fiziksel kaynakların kullanımını azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.

Veri güvenliğini sağlama

e-Dönüşüm, işletmelerin verilerini daha güvenli bir şekilde saklamasını sağlar. Elektronik ortamda verilerin şifrelenmesi, yetkilendirme sistemlerinin kullanılması ve diğer güvenlik önlemleriyle veri güvenliği sağlanır.

Anlık veri analizleri ve raporlama

e-Dönüşüm çözümleri sayesinde finansal veriler anlık olarak işlenir ve takip edilebilir. Bu durum işletmenizin finansal durumuyla ilgili kararlar verirken mevcut finansal gidişattan yararlanmanıza yardımcı olur. Ayrıca herhangi bir probleme karşı erkenden tedbir almanızı sağlar.

Sonuç itibariyle e-dönüşüm, işletmelere önemli avantajlar sunan kaçınılmaz bir süreç.  Sağladığı verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, hızlı ve doğru raporlama, iş süreçlerinde esneklik gibi avantajlar, hemen her firmanın elde etmeyi hedeflediği değerler arasında. İşletmenizin e-dönüşüme ihtiyacı olduğunu anlamak, geleceğe yönelik rekabet avantajı sağlamanın önemli bir adımıdır. Bu nedenle, e-dönüşüm sürecini başlatmak ve bu avantajlardan yararlanmak için adımlar atmanız gerekmektedir.

Bizi Tercih Eden Onlarca Markalardan Bazıları

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın ! +90 342 606 08 90